Przerwa w weekend majowy 2024 od środy 01.05 do 05.05

W poniedziałek i wtorek 29.04 oraz 30.04 szkoła działa bez zmian.

 

INFORMACJE

Rekrutacja 2023/2024

Szkoła jęyzkowa Nowy Sącz

Rekrutacja na kursy języka angielskiego w roku szkolnym 2023/2024 będzie przebiegać w następujący sposób.

  • Kursantów kontynuujących naukę prosimy o informację telefoniczną lub w formie wiadomości sms pod numer telefonu: 515042203 z informacją o chęci kontynuacji nauki w roku szkolnym 2023/2024 do 18.08.2023.  Po tym terminie również istnieje możliwość zapisu, pod warunkiem wolnych miejsc na danym poziomie. 
  • Nowi kursanci mogą umawiać się na rozmowę określającą poziom opanowania języka pod numerem tel: 515042203 od dnia 10.08.2023. 
  • Przydział dzieci do grup odbędzie się według kolejności zgłoszeń.
  • Około 6 września podamy propozycje dni oraz godzin zajęć dla danego dziecka. 

 

Skala znajomości języka angielskiego

Skala znajomości języka angielskiegojest powszechnie używanym narzędziem oceny umiejętności językowych. Istnieje wiele różnych skali, które służą do określania poziomu zaawansowania w języku angielskim. Najbardziej znane z nich to m.in. Skala CEF (Common European Framework of Reference for Languages) oraz skala TOEFL (Test of English as a Foreign Language).Skala CEF jest szeroko stosowana w Europie i składa się z sześciu poziomów: A1, A2, B1, B2, C1 i C2. Poziomy te odzwierciedlają różne stopnie zaawansowania w języku angielskim, począwszy od podstawowych umiejętności komunikacyjnych na poziomie A1, aż do biegłej znajomości języka na poziomie C2, który jest najwyższym stopniem opanowania języka.Skala TOEFL jest często używana w celu oceny umiejętności językowych studentów, którzy planują studia za granicą. Składa się z czterech sekcji: czytania, słuchania, mówienia i pisania, które oceniają różne aspekty językowe. Wyniki testu TOEFL są przeliczane na skalę punktową, zwykle od 0 do 120 punktów. Im wyższy wynik, tym wyższy poziom znajomości języka angielskiego. Informacje dotyczące oceny poziomu znajomości języka angielskiego są ważne z wielu powodów. Przede wszystkim umożliwiają osobom uczącym się języka angielskiego śledzenie swojego postępu i określanie celów rozwoju. Poza tym, ocena umiejętności językowych może być wymagana w wielu sytuacjach, takich jak aplikowanie na studia zagraniczne, ubieganie się o pracę w międzynarodowych firmach czy uzyskanie wizy imigracyjnej.Nie można jednak zapominać, że ocena poziomu znajomości języka angielskiego to jedynie narzędzie, które daje ogólny obraz umiejętności językowych. Każda osoba może mieć swoje indywidualne mocne i słabe strony w nauce języka, dlatego skala nie zawsze oddaje pełen obraz kompetencji językowych. Istotne jest regularne praktykowanie języka i stosowanie go w praktycznych sytuacjach, aby rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne.Podsumowując, skala znajomości języka angielskiego jest przydatnym narzędziem oceny umiejętności językowych, które pomaga określić poziom zaawansowania w tym języku. Niemniej jednak, ocena ta przekazuje ustandaryzowaną informację na temat znajomości języka angielskiego. 

Szkoła językowa w Nowym Sączu

W systemie naszego kształcenia oferujemy również szereg narzędzi wspomagających. Kursanci mogą samodzielnie pracować nad utrwaleniem materiału, który przerabiają podczas kursu językowego.  Przygotowaliśmy dostęp do platformy , która zawiera szereg zadań związanych z zagadnieniami z każdego rozdziału.  Lektorzy prowadzący kursy mają dostęp do informacji na temat tego jak często kursanci wykonują  zadania. W ten sposób jesteśmy w stanie monitorować postępy oraz zaangażowanie w pracę podczas kursu. 

Szkoła językowa Nowy Sącz

Poziomy A1,A2, B1,B2,C1,C2 czyli Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). 

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) jest międzynarodową normą opisu kompetencji językowych. Normy tej używają szkoły językowe na całym świecie. Służy ona do opisu kompetencji językowych osób uczących się języków obcych. Umiejętności językowe odpowiadające każdemu z poziomów stopnia zaawansowania znajomości języka można opisać są w sześciostopniowej skali. A1 dla początkujących, aż do C2 dla tych, którzy opanowali dany język. Pomiędzy wyżej wspomnianymi poziomami rozróżniamy również poziomy ,,+'' np A2+, B1+. Oznacza to , że pracodawcy i instytucje edukacyjne mogą łatwo porównywać egzaminy i testy. Szczegółowe informacje można znaleźć pod tym linkiem.

 

Szkoła językowa Nowy Sącz, angielski dla dzieci Nowy Sącz, język angielski dla młodzieży Nowy Sącz, kursy egzamin ósmoklasisty, kursy egzamin maturalny

EngPro Szkoła Językowa ul. Różana 9, 33-300 Nowy Sącz, tel: 515042203, email: