Aby zalogować się do materiałów online oraz zeszytu ćwiczeń online kliknij link lub obrazek. Następnie wpisz swój login(adres email przekazany szkole) oraz hasło (przekazane przez szkołę).

MATERIAŁY ONLINE