Kursy języka angielskiego dla młodzieży ze szkoły podstawowej 

Kursy języka angielskiego dla młodzieży licealnej.

Kursy języka angielskiego dla dorosłych.

Kursy przygotowujące do egzaminów FCE oraz CAE