ANGIELSKI W SZKOLE

Uczniowie klas 1-2

 60 jednostek lekcyjnych trwających 45 minut.

Uczniowie klas 3-8

 60 jednostek lekcyjnych trwających 60 minut.

Język angielski w szkole Nowy Sącz. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców oferujemy Państwu kurs języka angielskiego dla Państwa dzieci, który może odbywać się w ich szkole. Zajęcia odbywają się w szkole dziecka po zakończonych lekcjach. Podręczniki dopasowane są poziomem do materiału zgodnego z podstawą programową. W zależności od stopnia zaawansowania istnieje możliwość do przeniesienia ucznia do grupy o wyższym lub niższym poziomie. Zajęcia odbywają się tylko w języku angielskim przy użyciu metod i form, które mają na celu zwiększenie motywacji uczniów do nauki. Na zajęciach wykorzystywane są tablice interaktywne, telefony, gry interaktywne, ćwiczenia w wersji komputerowej, ale również niezawodne i sprawdzone metody tradycyjne.

Ceny
CENA ZA KURS 1200 ZŁ

W przypadku płatności jednorazowej cena zostaje pomniejszona o 10%.

W przypadku udziału w kursie rodzeństwa cena zostaje pomniejszona odpowiednio o 10% przy dwóch uczestnikach, 15 % przy trzech i więcej.

W cenę kursu wliczone są wszystkie materiały oraz podręczniki. Współpracujemy z wydawnictwem McMillan